پمپ های پلی اتیلن مدل CHV
پمپ های پلی اتیلن مدل CHV 0

پمپ های شیمیایی

پمپ های پلی اتیلن مدل CHV

پمپ های شیمیایی

پمپ های پلی اتیلن مدل CHVجهت جابجایی مایعات شیمیایی از تانکر های حمل یا از مخازن دفن شده در زمین

مشاهده تمامی محصولات
پمپ های پلی اتیلن مدل CHS
پمپ های پلی اتیلن مدل CHS 0

پمپ های شیمیایی

پمپ های پلی اتیلن مدل CHS

پمپ های شیمیایی

پمپ های پلی اتیلن مدل CHSجهت جابجایی مایعات شیمیایی از تانکر های حمل یا از مخازنی که سیال بصورت مستقیم

مشاهده تمامی محصولات
پمپ های پلی اتیلن مدل CHW
پمپ های پلی اتیلن مدل CHW 0

پمپ های شیمیایی

پمپ های پلی اتیلن مدل CHW

پمپ های شیمیایی

پمپ های پلی اتیلن مدل CHW جهت جابجایی مایعات شیمیایی با حجم دبی بالاطراحی شده است. طراحی این پمپ به

مشاهده تمامی محصولات
پمپ های پلی اتیلن مدل CH
پمپ های پلی اتیلن مدل CH 1

پمپ های شیمیایی

پمپ های پلی اتیلن مدل CH

پمپ های شیمیایی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]پمپ های پلی اتیلن مدل CH در چند مدل جهت جابجایی مایعات شیمیایی تولید می شوند . این پمپ ها

مشاهده تمامی محصولات