پمپ الکتروژن

محصولات

الکترو پمپ سانتریفوژ خودمکش

( جتی ) مدل CAM

مناسب جهت افزایش فشار آب ساختمان ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ سانتریفوژ چدنی دو پروانه

مدل CB

مناسب جهت افزایش فشار آب ساختمان ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه

( بشقابی ) مدل CM

مناسب جهت افزایش فشار آب ساختمان ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ محیطی

مدل KPM

مناسب برای افزایش فشار آب سرد و گرم