پمپ های پلی اتیلن مدل CHS

پمپ های پلی اتیلن مدل CHSجهت جابجایی مایعات شیمیایی از تانکر های حمل یا از مخازنی

که سیال بصورت مستقیم وارد پمپ نمی شود و نیاز است پمپ ، سیال را مکش کند .

با توجه به خطرات ناشی از هواگیری در سیالات خطرناک پمپ مدل CHS طراحی شده است

 تا نیازی به هواگیری در هر دوره کاری پمپ نباشد .

پمپ از طریق اتصال به یک منبع تغذیه از جنس پلی اتیلن در ظرفیتهای ۱۰ الی ۱۰۰ لیتر طراحی شده است .

در قسمت دهانه ورودی و خروجی امکان اتصال از طریق سر شیلنگی یا فلنچ امکانپذیر خواهد بود .

این مخزن در مسیر لوله مکش پمپ قرار میگیرد و با نصب آن دیگر نیازی به هواگیری و سوپاپ

در مسیر مکش پمپ نیست .