پمپ پنتاکس

الکترو پمپ محیطی

مناسب برای افزایش فشار آب سرد و گرم

الکترو پمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه

مناسب جهت افزایش فشار آب ساختمان ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ سانتریفوژ چدنی  دو پروانه

 

مناسب جهت افزایش فشار آب ساختمان ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ سانتریفوژ خودمکش( جتی)

مناسب جهت افزایش فشار آب ساختمان ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ سانتریفوژ چدنی  دو پروانه

 

مناسب جهت افزایش فشار آب ساختمان ، آبیاری و انتقال سیالات غیر خورنده

الکترو پمپ سانتریفوژ چدنی پروانه چدن

مناسب جهت تامین آب شهری و مصارف صنعتی ، آبیاری ،گرمایش و تهویه مطبوع، پمپاژ آب داغ و سرد ،آتشنشانی

الکترو پمپ سانتریفوژ استیل طبقاتی  

مناسب جهت  ابیاری ، آبشرب ، دستگاههای تصفیه آب ، سیستم های سرمایش و گرمایش ، سیستمهای شستشو

الکترو پمپ سانتریفوژ چدنی با آبدهی بالا  

مناسب جهت آبیاری ، سیستم های آبیاری کشاورزی و استخر

الکترو پمپ سانتریفوژ چدنی    

مناسب جهت افزایش فشار آب ، تصفیه آب ،آبیاری ، سیستم های تهویه مطبوع